Pro naše klienty zajišťujeme tyto činnosti:


ÚČETNICTVÍ

 • vedení daňové evidence
 • vedení účetnictví (podvojné účetnictví)
 • účetní poradenství zaměřené na řešení složitějších účetních případů, na nastavení účetního systému, vytvoření a zpracování oběhu účetních dokladů
 • účetní dohled a podpora pro klienty s vlastní účtárnou
 • poradenství klientům účtujícím v softwaru Pohoda a PEAR
 • metodická pomoc při zpracování vnitropodnikových směrnic
 • rekonstrukce účetnictví za běžná i uzavřená účetní období

MZDY

 • zpracování mzdové a personální agendy
 • zpracování měsíčních výplat zaměstnanců včetně odvodů
 • dle požadavků klienta připravení pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • zpracování a zaslání přehledů o vyměřovacích základech zaměstnanců na správu sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám
 • mzdové poradenství

DANĚ

Pro své klienty zabezpečujeme v oblasti daně z příjmů právnických osob, fyzických osob, daně silniční, daně  z nemovitostí, daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí, daně z přidané hodnoty:

 • zpracování daňových přiznání
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě
 • daňové poradenství zaměřené na řešení složitějších případů včetně daňové optimalizace
 • daňový dohled
 • v souvislosti s rekonstrukcí účetnictví zpracování dodatečných daňových přiznání
 • zastupování při daňových řízeních

OSTATNÍ SLUŽBY

 • zastupování u  živnostenských úřadů,  finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven včetně pomoci při přípravě potřebných dokladů a dokumentace
 • při založení a likvidace klienta konzultace o vhodné formě společnosti, pomoc při kompletaci dokumentů, registrace klienta na úřadech, hlídání dodržení lhůt
 • rozbory hospodaření
 • výstupy pro externí uživatele – banky, statistický úřad, celní úřad
 • vyzvedávání dokladů