RNDr. Soňa Veselá, daňová poradkyně, vesela@dauk.cz
je oprávněna vykonávat daňové poradenství podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Je oprávněna využívat označení DAŇOVÝ PORADCE s oprávněním poskytovat právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Je zapsána pod evidenčním číslem 1618 do seznamu daňových poradců ČR a je členkou Komory daňových poradců.
KPV

Centrála Brno:

Ing. Hana Dostálová, samostatná účetní a asistentka daňového poradce, dostalova@dauk.cz
Bc. Jana Juráková, samostatná účetní, jurakova@dauk.cz
Ing. Petr Líkař, finanční manager, účetní, likar@dauk.cz
Bc. Marcela Holeksa, samostatná účetní, marcela.holeksa@dauk.cz
Ing. Jana Korčáková, samostatná účetní korcakova@dauk.cz

 

Pobočka Vyškov

vyskov@dauk.cz

Renáta Piňosová, samostatná účetní, vedoucí pobočky
Dana Paloudová, samostatná účetní

 

Máme uzavřené povinné pojištění pro odpovědnost za škodu vzniklou při výkonu daňového poradenství.